25 DE MILIOANE DE EVALUARI ANUAL, SUSȚINUTE ÎN 30 DE LIMBI, ÎN PESTE 150 DE STATE

Acoperind toate industriile și categoriile de posturi, SHL oferă portofoliul cel mai extins de instrumente de evaluare științifice, inovative utilizate în selecția și dezvoltarea angajaților care pot măsura competențele specifice postului și care pot prezice performanța profesională. Puteți alege din cele peste 1000 de soluții de evaluare livrate de SHL prin intermediul unei platforme online securizate și accesibile pentru derularea evaluărilor. Bazați-vă pe expertiza noastră pentru a evalua, filtra, selecta, dezvolta și promova talentele de top. Obțineți o înțelegere unică a comportamentelor, capacităților și a potențialului angajaților, putând astfel lua decizii informate și alinia talentul cu strategia și obiectivele organizației.

APTITUDINI ȘI ABILITĂȚI COGNITIVE

Fiind predictori foarte puternici ai performanței profesionale, testele de abilități măsoară în mod obiectiv capacitățile de rezolvare de probleme și de raționament critic. SHL oferă un portofoliu extins de instrumente pentru evaluarea abilităților numerice, inductive, de verificare, de calcul sau de raționament mecanic adaptate pentru toate nivelurile de posturi din toate industriile.

SHL Verify™: SHL Verify reprezintă o soluție completă care conține o combinație unică de teste de aptitudini cognitive, măsuri de securizare și un proces de validare științifică care permite angajatorilor să testeze candidații online, cu un grad ridicat de securitate, într-o manieră eficientă, într-un timp mai scurt și cu mai puțin efort.

PERSONALITATE & COMPORTAMENT

Instrumentele SHL de măsurare a personalității permit identificarea potențialului prin asigurarea unui nivel ridicat de compatibilitate cu postul. Selectați și dezvoltați oameni pentru poziții și echipe compatibile cu potențialul lor de a performa și cu nivelul lor motivațional indiferent de stadiul actual al carierei acestora. Analizați comportamentele relevante pentru locul de muncă și acele trăsături care exercită un impact direct asupra performanței. Construiți planuri de dezvoltare bazate pe potențialul individual și pe ariile personale de dezvoltare. Veniți în întâmpinarea managerilor prin a-i ajuta să înțeleagă punctele forte ale fiecărui individ și să monitorizeze dinamica funcționării echipei.

SHL OPQ: Celebrul Occupational Personality Questionnaire oferă o imagine profundă asupra preferințelor naturale ale candidaților și asupra modului în care acestea influențează obținerea performanței. Fiind special construit pentru a măsura preferințele personale și comportamentale la locul de muncă, OPQ a fost validat în peste 100 de studii, în 20 de țări și în peste 40 de industrii diferite.

KNOWLEDGE & SKILLS

Măsurați cunoștințe specifice pentru a identifica punctele forte și ariile de dezvoltare la nivelul cunoștințelor, identificând nivelul de pregătire al candidaților pentru derularea activităților specifice postului. Aceste instrumente evaluează eficiența în cadrul unor arii specifice de cunoștințe, aptitudini sau abilități, fiind foarte utile în special pentru posturile în care oportunitățile de training și pregătire sunt limitate. Aceste soluții pot fi utilizate pentru a identifica acei candidați care prezintă un nivel optim de cunoștințe și aptitudini, sau pentru a evalua echipele interne în cadrul proceselor de audit de talente sau de stabilire a unor benchmarck-uri de dezvoltare.

BIODATA

Instrumentele SHL pentru investigarea datelor biografice oferă o imagine clară asupra comportamentelor și performanței anterioare ale candidaților, oferind un set de elemente cheie pentru predicția performanței profesionale. Aceste evaluări acoperă experiența profesională, pregătirea academică, experiențe cheie și realizările anterioare.

SIMULĂRI & RAȚIONAMENT SITUAȚIONAL

Realistic Job Previews și imaginile multimedia simulează activitățile dintr-o zi tipică pentru un anumit post sau pentru un anumit rol. Candidații dobândesc cu rapiditate o înțelegere clară asupra activităților specifice postului și asupra particularităților companiei prin intermediul unei experiențe interactive în mediul online. Aceste simulări se bazează pe metodologie sofisticată și pentru filtrarea candidaților prin oferirea unei perspective foarte precise asupra particularităților activităților specifice postului. Tehnologia avansată de simulare a activităților dublată de conținuturi predictive oferă o experiență online prietenoasă pentru candidați reușind în același timp să filtreze candidații în funcție de anumite caracteristici esențiale pentru obținerea performanței și integrarea în organizație.

MOTIVAȚIE

Chestionarul Motivațional SHL oferă o imagine extinsă cu privire la factorii care stimulează sau determină comportamentul oamenilor; managerii pot utiliza aceste informații pentru a-i implica mai eficient pe ceilalți, pentru a coordona mai eficient activitatea unei echipe, pentru a identifica și capitaliza potențialul neexploatat și pentru a crește retenția și productivitatea.

SIGURANȚĂ ȘI SECURITATE

Utilizați chestionarul SHL de Siguranță și Securitate care evaluează în doar 7 minute fidelitatea angajaților, complianța la politicile organizației și tendințele de a absenta de la locul de muncă. Identificați posibilele riscuri de siguranță și securitate prin evaluarea orientării candidaților pe baza Soluției de Siguranță la Locul de Muncă.

INTERVIEW TOOLS

Interviurile online focalizate pe acele competențe relevante pentru performanța profesională pentru diferite tipuri de posturi asigură derularea unor interviuri consistente, structurate și obiective. (vezi Broșura InterView). SHL Interview Expert, un sistem de training online, le oferă managerilor informații importante despre cele mai bune practici și despre cele mai valide tehnici de intervievare.

360 MULTI-RATER FEEDBACK

Personal Development 360 oferă o perspectivă structurată, de profunzime asupra performanței și a potențialului, integrand percepțiile colegilor, ale managerilor și ale clienților. Oferiți clienților oportunitatea de a-și asuma propriul plan de dezvoltare a carierei, asigurându-vă că aceștia se vor concentra asupra acelor arii care sunt cu adevărat relevante pentru creșterea performanței. Oferiți sugestii practice pentru dezvoltare, precum și indicații pentru coaching pentru a ajuta angajații să își structureze un set de obiective personale și pentru a-și crește performanța profesională.

EVALUĂRI CREION-HÂRTIE

SHL oferă o gamă largă de evaluări disponibile în format creion-hârtie. Aceste evaluări acoperă o gamă extinsă de zone de evaluare, printre care se numără aptitudinile cognitive, testarea aptitudinală, comportamentele și personalitatea.

CERTIFICĂRI

Brainbench, o companie a SHL, oferă un program de certificare care acoperă particularitățile în creștere ale funcțiunilor de IT. Fiind dezvoltat pe baza sistemului american O*NET, certificarea Brainbench oferă specialiștilor avantajul competitiv în cadrul unei piețe foarte dinamice. Angajatorii pot utiliza certificările Brainbench pentru a testa nivelul de cunoștințe și nivelul de dezvoltare al aptitudinilor IT al angajaților actuali sau viitori, stabilind nevoile de training și dezvoltare. Pentru mai multe informații, vă rugăm să accesați Brainbench certification website.

Get in Touch